Zespół

Gaja Karolczak – absolwentka Historii Sztuki UAM i Master in the Science of Performative Creativity (UAM & University of Malta) podyplomowego programu a.pass (stypendystka Rządu Flandrii) W latach 2013- 2016 prowadziła serie warsztatów, rezydencji, występów w różnych konstelacjach zorganizowanych wokół praktyki poznawczo-somatycznej, we współpracy m.in. z Martyną Lorenc. (w Polsce, Belgii, Francji, Austrii, Ukrainie). Autorka tekstów z zakresu teorii tańca, publikacje m.in. w : „Mała kultura Współczesna”, „Didaskalia”, Taniec Polska, „Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca”: Muzeum Sztuki w Łodzi, współautorka powstającego Słownika Tańca XX i XIX wieku. Z Martą Romaszkan założyła Fundację Sens Ruchu działającą interdyscypliarnie, i międzyśrodowiskowo na rzecz pozaformalnych formatów edukacji i wspólnotowego wytwarzania wiedzy. W roku 2016 w ramach Fundacji Sens Ruchu we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie realizowała projekt: „Empatia przez ruch” w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu, w ramach programu „Myśl w ruchu 2016”. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca 2016. W 2017 roku m. in. organizowała laboratorium „Micropolitics and Affects. Collaborative choreographic practices & morning reading sessions” – podsumowujące 2 letni okres istnienia Grupy Samoczytającej.

Bartosz Mroczkowski – doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu (2013). Absolwent kierunku filozofia w IF UMK w Toruniu (2011): praca dyplomowa Anty- psychiatria: filozofia i praktyka. Razem z Krystyną Lamą Szydłowską organizował transdyscyplinarne warsztaty Praktyka kształtowania wiedzy w ruchu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się (Gilleus Deleuze i Felix Guattari), życia w ogóle (zoe), posthumanizmu, feministycznych teorii krytycznych, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych. Działa w Fundacji Sens Ruchu, w ramach której organizował cykl warsztatów Micropolitics and Affects. Collaborative choreographic practices & morning reading sessions, a aktualnie organizuje cykl warsztatów Przepływy: myślenie jest ruchem, ruch jest myśleniem. Publikował w „Praktyce Teoretycznej”, „Machinie Myśli”, „eCzasKultury” oraz serii naukowej „Scripta” IFK UW.