TRWANIE 25-28.04.2019 Galeria Miejska Arsenał, Poznań.

„The stone prior to falling” (Ruchomy kamień w Tandil), c. 1890, fot. Samuel Boote, Public Domain

Projekt jest wynikiem współpracy Fundacji Sens Ruchu i Galerii Arsenał.

Po części wpisuje się on w horyzont tegorocznego  projektu badawczego: Nowe Światy, ale jest też efektem powoli kreowanych warunków do wspólnej pracy z Martyną Lorenc – poznańską choreografką i tancerką mieszkającą na co dzień w Linz – cieszy nas, że dołączy do nas Ewa Dziarnowska – obydwie pracowały już z formatami rozciągniętymi w czasie, tu jednak będą miały do zagospodarowania czas otwartej Galerii na przestrzeni 4 dni.

Jesteśmy ciekawi jaką wiedzę i doświadczenie wygeneruje ten setup.

Trwanie

Poza uporem jest w nie wpisana zmiana: kategoria trwania, ściśle powiązana ze stawaniem się (Gilles Deleuze i Félix Guattari), wprowadza nas w procesy wzajemnych przekształceń. Przestrzeń Galerii Arsenał podlega nieustającym przeobrażeniom, którym zostaje poddana za sprawą pojawiających się w niej eksponatów i instalacji w tym samym stopniu, co przez odwiedzających ją gości. Początek i koniec danej wystawy powstają jako rodzaj umowy ustalanej przez cielesne istnienia stanowiące jej elementy składowe.

„Trwanie” to praca, w której materiałem jest zarówno cielesna obecność oraz działania, jak i to, co przez nie przywoływane. W przestrzeni galerii performerki Ewa Dziarnowska i Martyna Lorenc podłączą nas pod nieustająco zmieniające się przestrzenie. Celem pracy jest ukazanie trwania jako procesu w tym samym stopniu namacalnego, co ulotnego. Poprzez praktyki ruchowe i performatywne uczestnicy zostaną włączeni w przestrzeń procesów konstytuujących ich jako dynamicznie przekształcające się całości, podatne na różnego rodzaju zmiany. W jaki sposób żyją i trwają niematerialne, nieteraźniejsze, odbite, wyobrażone wersje nas samych? Czy treści naszej świadomości, pojawiają się i znikają, mają początek i koniec, czy trwają w innej postaci?

Cielesność performerek,  oszklone przestrzenie budynków zachęcające do podejrzenia, co dzieje się w środku, chęć wkroczenia w przestrzeń wydarzenia, stanowią rodzaj trwającej wspólnoty (Karen Barad). Czy performance zaczyna się wraz z czytaniem konceptualnego opisu, który sytuuje nas w konkretnej siatce pojęciowej, a może zaczyna się w momencie zetknięcia się z ludzką obecnością, czy też w momencie splątania się z pozostającym pomiędzy ścianami dźwiękiem (Bojana Kunst)? Powiązane ze sobą cielesne sposoby istnienia dokonują na sobie przekształceń, które pozwalają nam na odkrycie naszej niezwykłości: jesteśmy nieustającą zmianą, trwaniem.

 

Praktykujące:

Ewa Dziarnowska

Martyna Lorenc

Dzwięk: Piotr Tkacz

Kuratorzy oraz konsultanci merytoryczno-naukowi:

Gaja Karolczak Bartosz Mroczkowski

Partner: Galeria Miejska Arsenał: http://www.arsenal.art.pl/wydarzenia/trwanie/

Współpraca:

Podziękowania dla Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk i Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM za użyczenie przestrzeni do pracy.