PRZEPŁYWY: myślenie jest ruchem, ruch jest myśleniem

W cyklu „Przepływy” zapraszamy do mikropolitycznej podróży, w której myślenie to przepływ wyłaniający z siebie pojęcia. Badając subtelne warstwy życia (płyny, sny, wibracje, ciało po śmierci) i wytwarzanie relacji ze środowiskiem (obce znajome ciało, człowiek pies rodzina), chcemy zbliżyć się do lepszego zrozumienia tego, że ciała nie są w ruchu, lecz to ruch konstytuuje ciała. Celem ruchu-myślenia nie jest opisywanie rzeczywistości, lecz wytwarzanie rzeczywistości w postaci ciał, pojęć i podmiotowości.

Na otwartych spotkaniach w ramach cyklu „Przepływy” zaproszeni goście zaproponują wspólną lekturę wybranego tekstu i podzielą się praktyczną wiedzą, bądź zaproszą nas do działania — czasem to ono będzie refleksją nad tekstem, inną formą wiedzy, innym rodzajem myślenia. Zapraszamy was do wspólnego przepływu myśli w ruchu i ciał w myśleniu.

#1: 7 marca  — Prof. Ewa Domańska : „Nekros”

#2: 11 kwietnia — Dr Joanna Bednarek: „Rodzina jako maszyna. Psy, Prawo i produkcja”

#3: 25 kwietnia — Magda Przybysz: „Płyny w ciele”

#4: 23 maja — Magda Ptasznik: „Obce znajome, ciało w praktyce choreograficznej

Uncannigs”

#5: 19 czerwca — Ania Nowicka : „Sny”

#6: 4 lipca — Piotr Tkacz: „Basowy Materializm”

 

Kuratorzy: Gaja Karolczak, Bartosz Mroczkowski.

Fragm. grafiki: Cristina Ferreira

 

Partnerzy: Fundacja Sens Ruchu, Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Inkubator Kultury Pireus, Grupa Samoczytająca.

 

Cykl został sfinansowany ze środków Miasta Poznań.