LABORATORIUM OSMOSIS::2015

 <Image DefaultPixels="urn:lsid:export.openmicroscopy.org:Pixels:46be26c5-9fcf-497e-a913-48513759f00b_11131:8273469"


<Image DefaultPixels=”urn:lsid:export.openmicroscopy.org:Pixels:46be26c5-9fcf-497e-a913-48513759f00b_11131:8273469″

OSMOSIS:: Poznań – Kórnik – Berlin  2015 to druga edycja laboratorium poświęconego relacji dźwięku i fizyczności dla tancerzy, muzyków i performerów z Poznania i Berlina zakończone trzema pokazami stworzonego podczas jej trwania performance site-specific.

OSMOSIS jest dialogiem pomiędzy poszukiwaniami ukierunkowanymi na performance/spektakl i eksperyment.

Laboratorium jest dedykowane muzykom, tancerzom i performerom, którzy chcą eksperymentować i badać fizyczny aspekt dźwięku, dźwiękowe wymiary ruchu oraz specyficzny rodzaj energii tworzonej przez oba te media i ich wzajemne oddziaływanie w procesie powstawania performance.

Trzy wieńczące 10-dniową rezydencję pokazy będą zaprezentowane w trzech bardzo odmiennych przestrzeniach –
w komnatach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w otwartej przestrzeni Arboretum w Kórniku oraz w berlińskiej Plateu Gallery.

Projekt OSMOSIS  jest kontynuacją działań Friv Move Zamek (Patryk Lichota i Marta Romaszkan) realizowanych w Centrum Kultury Zamek 2013/2014 i inicjatywy berlińskich artystów – Manon Parent i Patricka Farout.

OSMOSIS zakłada spotkanie muzyków i tancerzy z różnych krajów, których łączy miasto Berlin lub Poznań oraz umożliwienie nawiązania trwałej współpracy i wymiany artystycznej na polu eksperymentalnym pomiędzy artystami tych dwóch, blisko sąsiadujących ze sobą miast.

Laboratorium będzie podzielone na dwie części – poranną wspólną praktykę i popołudniową pracę nad performance.

W pierwszej części Manon Parent (muzyk i tancerka) poprowadzi poranną praktykę fizyczną dla wszystkich uczestników, której celem będzie pobudzenie wrażliwości i otwartości na impulsy i wrażenia wzrokowe, słuchowe, czuciowe. Poranna praktyka ma na celu otworzenie nowych przestrzeni eksploracji dla popołudniowej części kreatywnej.

Druga część dnia będzie poświęcona eksperymentom w danej przestrzeni, gdzie uczestnicy będą realizować swoje pomysły, pracować wspólnie lub osobno nad zagadnieniami kompozycji i/lub struktur improwizacji w procesie tworzenia performance, ze szczególnym naciskiem na współoddziaływanie dźwięku i ruchu/ciała. Jak oba te media mogą na siebie oddziaływać, komunikować się oraz wzmacniać się nawzajem.

Projekt realizowany dzięki wsparciu organizacyjnemu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Arboretum w Kórniku (Instytut Dendrologii PAN) oraz Plateu Gallery.

Wsparcia finansowego udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Strona domowa projektu:
www.osmotic.tk