Nowe światy: środowiska-wspólnoty-społeczności

W 2019 roku rozpoczynamy nowy projekt badawczy, którego celem będzie zastanowienie się nad pojęciem wspólnoty w jego różnych odsłonach i wymiarach. Uznając rozważania z zakresu posthumanizmu i nowego materializmu za kluczowe dla naszych dociekań, przyznajemy materialności (cielesności) fundamentalne znaczenie w procesie konstytuowania się nowych społeczności. Innym elementem ważnym dla naszego projektu są splątania zachodzące pomiędzy ludzkimi i nie-ludzkimi czynnikami.

Obszar teorii krytycznych, którymi pragniemy się posłużyć w naszych poszukiwaniach zawiera w sobie rozważania takich badaczek i badaczy jak Donna Haraway, Karen Barad, Rosii Braidotti, Brian Massumi, czy Catherine Malabou. Towarzyszy nam również hasło zaproponowane przez Luce Irigaray: „Niewykluczone, że pielęgnowanie dotyku wciąż może nas ocalić”. Projekt badawczy konstytuują trzy przecinające się osie.

 

  • Pierwszą z nich stanowią zainteresowania dotyczące wyłaniania się nie-ludzkich sposobów cielesnego istnienia, które wytwarzają nas w takim samym stopniu, jak są wytwarzane przez nas jako środowiska (environmental studies).

 

  • Druga z osi, wywodząca się bezpośrednio z pierwszej, skupia się na tym, w jaki sposób powstają relacje i zależności pomiędzy cielesnościami. Ta oś jest oparta o praktyki związane z badaniem struktury fizycznej ciała (to jak ciało jest zorganizowane i z czego się składa), percepcyjnej (pomagającej uporządkować strumień danych zmysłowych), koordynacyjnej( to w jaki sposób się poruszamy)  i znaczeniowych (jak historia, związana z konkretnymi wydarzeniami i afektami – determinuje ciała).

 

  • Obydwie linie kierują nas ku praktykom materialno-dyskursywnym i myśleniu dyfrakcyjnemu Barad, czyli taktykom i sposobom nawiązywania kontaktu z innymi. Aspirujemy do tego, aby w ramach projektu skonstruować metody wytwarzania się wspólnot w oparciu o cielesne stawanie się. Każda z wytworzonych praktyk materialno-dyskursywnych będzie rodzajem narzędzia umożliwiającego aktywne konstytuowanie się nowych światów.