Misja

Misją Fundacji Sens Ruchu jest rozwijanie praktycznej i teoretycznej wiedzy o ciele i ruchu oraz umacnianie jej znaczenia w kontekście artystycznym, społecznym i naukowym.

Celem Fundacji Sens Ruchu jest wspieranie i tworzenie przedsięwzięć dotyczących rozwoju refleksji i badań empirycznych nad różnymi ujęciami ciała i ruchu w praktykach performatywnych, edukacji poprzez ruch i w życiu codziennym oraz umożliwianie przepływu wiedzy pomiędzy tymi sferami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– rozwijanie dyskusji na temat miejsca i roli praktyk uwzględniających naturę ciała w perspektywie teoretyka, artysty, i uczestnika/widza,

– wspieranie i rozwijanie projektów eksperymentalnych łączących wiedzę naukową,  z praktykami somatycznymi i artystycznymi jako metod sprzyjających rozumieniu ludzkich działań (human activities),

– docieranie do środowisk, w których techniki pochodzące  z warsztatu tancerza, choreografa, performera mogą być odczytane i wykorzystane w specyficznym kontekście na nowo,

– wspieranie rozwoju projektów i badań, lokalnych i międzynarodowych opartych o pracę z ciałem, ruchem,

– wspieranie współpracy pomiędzy różnego typu instytucjami i niezależnymi inicjatywami dedykowanymi sztuce, edukacji, pomocy społecznej i badaniom łączącym różne dziedziny i profesje,

– dokumentację praktyk artystycznych i badawczych przy wykorzystaniu różnych mediów i metod.

 

Statut fundacji

Sprawozdanie Fundajca Sens Ruchu 2015(1)