Mikropolityka i Afekty

 

Warsztat Micropolitics & Affects odbył się w Lipcu 2017, w IK Pireus, wzieli w nim udział:

Arnauld Blondel, Judit Domotor, Nina Dudziak, Andrea Handler, Hania Kanecka, Gaja Karolczak, Martyna Lorenc, Bartosz Mroczkowski,  Róża Zamołojko i Magda Zamorska

Warsztat dał przyczynek do zgłebiania tematu, w duchu którego w ramach Grupy Samoczytającej przerabialiśmy kolejne teksty, przeformuwując nasze rozumienie tych kwestii w kontekście ciała i ruchu.

 

Mikropolityka jako przestrzeń wytwarzania ciał, pojęć i podmiotowości

„Mikropolityka jest przestrzenią, w której powstają ciała i pojęcia. Procesy, które konstytuują wyłaniające się istnienia to afekty. Afekty można też rozumieć jako intra-akcje (Karen Barad, 2007), czyli przeciwieństwo interakcji. Barad zakłada, że każdy obiekt, czyli fenomen, jest poprzedzony przez konstytuujące go procesy.”

(Bartosz Mroczakowski)

W ramach przerobionych na warsztacie lektur znalazły się:

  1. Heather Davis, Life & Death in the Anthropocene: A Short History of Plastic, s. 347-359
  2. Erin Manning and Brian Massumi, Coming Alive in a World of Texture For Neurodiversity, s. 73-97
  3. Stefan Helmreich, Homo microbis: The Human Microbiome, Figural, Literal, Political, w: ed. Tyler Stevermer, Thresholds 42: Human, Cambridge: MIT Department of Architecture MIT Department of Architecture, 2014, s. 52-594.
  4. 4.Andre Lepecki, The Choreopolitical: Agency in the Age of Control, s. 44-53

Efektem dalszych spotkań będzie wytworzenie wiedzy na temat powiązań afektów i mikropolityki udostępnionej w formie publikacji cyfrowej, a także stworzenie regionalnej i miedzynarodowej sieci kontaktów.

Warsztat zrealizowany został dzięki IK Pireus oraz European Cultural Foundation.