GRUPA SAMOCZYTAJĄCA

Teoria praktyki, praktyka teorii
Spotkanie otwarte dla chętnych do wspólnego czytania.

filiżaka fb grupa czytajaca color xero

Grupa Samoczytająca to zainicjowane w 2015 roku cykliczne, otwarte, wspólne czytania tekstów z zakresu teorii sztuki i filozofii.

W najbliższym czasie myśl będziemy organizować wokół tańca, szkicując punkty odniesień, wpisując go w dyskursy filozofii i współczesnej krytyki sztuki.

Założeniem spotkań jest tworzenie przestrzeni, w której możemy swobodnie błądzić i przywoływać spontaniczne skojarzenia, wymieniać się spostrzeżeniami i poszukiwać znaczeń. Tematy czytań są każdorazowo uzgadniane przez ich uczestników, wspólnie negocjujemy kierunki rozważań.

koncepcja spotkań: Gaja Karolczak (Sens Ruchu)
Zainteresowanych wspólnym czytaniem zachęcamy do kontaktu fundacjasensruchu@gmail.com lub przez nasz fb (Sens Ruchu).

 

Lista dotychczasowych lektur:

Alfred North Whitehead
Proces i realność. Szkic kosmologiczny rozdz. X  („Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, nr 5, 2005)

Peter Galison in conversation with Etienne Turpin
On Building Crashing and Thinking of Technologies & Selfhood  [w:]  Art in the Antropocene. Enounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies (red. Davis, Turpin 2015)

Jaques Ranciere
The Paradoxes of the Political art (Dissensus. On Politics and Aesthetics 2010)

Teksty z konferencji: Dance, Politics & Co-Immunity
red. Gerald Siegmund & Stefan Hoelscher (Zürich-Berlin 2013)

Brian Massumi, Erin Manning
Coming Alive in a World of Texture For Neurodiversity
André Lepecki oraz
From Partaking to Initiating: Leading following as Dance’s (a-personal) Political Singularity

Z ksiązki DANCE  (red. Lepecki 2012)
Giorgio Agamben Movement
Mark Franko Dance and the Political: States of Exception (fragment)

Irit Rogoff
From Criticism to Critique to Criticality (What is a Theaorist? 2003)

Julia Kristeva
Something to be scared of ([w:] Powers of Horror: An Essay on Abjection)