FANTOMICZNE ODCZUWANIE RZECZYWISTOŚCI – projekt badawczy – warsztaty.

GajaKarolzak_Homunculus

Współczesne odkrycia z zakresu neuronauk poszerzają nasze rozumienie ciała i tego jak postrzegamy świat zmysłowo. Natomiast eksperymentalny taniec i techniki somatyczne negocjują z danymi zmysłowymi, progami świadomości, sposobami docierania do ciała
i rozumienia go na poziomie percepcji.
Warsztat fantomicznego odczuwania rzeczywistości zbliży nas do ciała doświadczanego zmysłowo otwierając je na subiektywne interpretacje na podstawie, których tworzyć będziemy rysunki świadomości. Na warsztacie pracować będziemy z dotykiem i rysunkiem, werbalizacją doświadczeń sensualnych i ich intersubiektywizacją.

Projekt zainicjowany przez Gaję Karolczak we współpracy z tancerkami/choreografkami Martyną Lorenz i Marysią Zimpel.

http://phantomsbeyondthebrain.blogspot.it/