Empatia przez Ruch

sens-a

Od czerwca do listopada 2016 roku Fundacja Sens Ruchu we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie  realizowała projekt: „Empatia przez ruch” w ramach programu „Myśl w ruchu 2016” w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu.

W tym projekcie chcieliśmy podzielić się z gimnazjalistami naszym rozumieniem ruchu i podejściem do tańca nie jako choreografii ale raczej jako doświadczenia.  Przez improwizację i działania – partytury dla ruchu, rozwijanie świadomości somatycznej, rytmicznej, kompozycyjnej i przestrzennej – budowaliśmy kontekst dla sztuki tańca.

Chcieliśmy też ćwiczyć patrzenie na ruch, jako obraz, jako pewien układ kształtów, kompozycję, która się zmienia w czasie, ale może w naszej pamięci  pozostać na dłużej, budując zrozumienie dla dramaturgii i decyzji choreografów, ale też w nas samych budzić empatię dla i w ruchu.

Empatia – odnosi się do sposobu bycia w otaczającej nas rzeczywistości, a ruch pozwala nam relację tę negocjować i ożywiać.

Uczestnicy projektu, oprócz zajęć praktycznych z różnych technik ruchowych m.in. GAGA, kontakt improwizacja, mieli okazję poznać wybrane zagadnienia z historii tańca współczesnego, obejrzeć spektakle tańca na żywo oraz filmy o tańcu. Podczas zajęć pracowaliśmy również z obiektem, przestrzenią i twórczą zmianą jej znaczenia. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników z tańcem współczesnym poprzez ukazywanie go w szerszym kontekście, jako równorzędną dziedzinę sztuki.

Pokaz końcowy projektu:

1 – 25.11.2016 – godz .11 – Hol Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Zakończenie projektu, wspólny warsztat na pożegnanie:

2 – 28.22.2016 – godz. 18 – Centrum Amarant

ruch-06-06