Body Practices Armenia 1-08. May 2019

Artyści, myśliciele i działacze kultury z Polski, Ukrainy i Armenii wezmą udział w tygodniowych badaniach artystycznych nad post-rewolucyjną ucieleśnioną podmiotowością i jej wyłanianiem się z przestrzeni publicznej Erywania. Wspólnie zastanowią się nad zmianami, zapoczątkowanymi przez armeńską rewolucję w roku 2018, dokonującymi się w interakcjach społecznych i publicznych przestrzeniach miasta. Uczestnicy projektu zastanowią się nad tym, czy i w jaki sposób powyższe procesy wpłynęły na wytworzenie się nowej, sprawczej, ucieleśnionej post-rewolucyjnej podmiotowości.